Zastosowanie agregatów w jednostkach krytycznych

Temat zasilania awaryjnego jest bardzo ważny, zwłaszcza dla obiektów o znaczeniu krytycznym. Każda tego typu jednostka, powinna przygotować centrum danych, lub serwerownię na wypadek dłużej przerwy w zasilaniu. Podstawą do przygotowania takiego miejsca, jest znajomość funkcji i koncepcji systemu agregatu prądotwórczego .

Podstawowe zasady funkcjonowania agregatów prądotwórczych

Agregaty stacjonarneSystem zasilania rezerwowego zbudowany jest z dwóch podstawowych elementów: generatora ( napęd, prądnica regulator), oraz z układu rozdzielczego który zawiera automatyczny przełącznik źródeł zasilania, oraz rozdzielnicę mocy. Agregaty stacjonarne, które obecnie oferowane są na rynku, zapewniają wiele korzyści technologicznych. Przez ostatnie 10 lat, dokonano znacznego postępu, w zakresie niezawodności i funkcjonalności tych urządzeń. Oczywiście, można przerabiać i modernizować starsze modele, tak aby spełniały bieżące wymagania, jednak jest to bardzo kosztowne i w efekcie końcowym, warto przemyśleć zakupu nowoczesnego systemu. W nowoczesnych agregatach, zwykle stosuje się silniki czterosuwowe. Jego nazwa pochodzi od czterech oddzielnych cyklów spalania: ssanie mieszanki, sprężanie, spalanie i wybuch. Silnik generatora jest zwykle nazywany źródłem napędu, które dostarcza energię mechaniczną do prądnicy. Głównym zadaniem prądnicy jest zamiana otrzymanej energii, w prąd zmienny (przypomina to pracę alternatora w samochodzie) W nowoczesnych urządzeniach wykorzystuje się prądnice bezszczotkowe co oznacza, że nie występuje żaden kontakt z wirującymi częściami, by przekazać energię elektryczną. Agregaty wykorzystujące szczotki, nie spełniają standardów niezawodności wymaganych dla obiektów o znaczeniu krytycznym.

Nowoczesne agregaty wyposażone są, w prądnice „samo wzbudzające się”, są to elektromagnesy zasilane prądem elektrycznym generujące duże pole magnetyczne. Oznacza to, że prąd wymagany do utworzenia pola elektromagnetycznego jest generowany w samej prądnicy i nie wymaga dodatkowej energii, oprócz tej które zapewnia źródło napędu.