Zakucie przewodów hydraulicznych

Węże hydrauliczne służą transportu oleju pod bardzo wysokim ciśnieniem, który zasila urządzenia hydrauliki siłowej, takie jak siłowniki. Praca całej hydrauliki w maszynach odbywa się przy bardzo dużych ciśnieniach roboczych dlatego też niebezpieczną jest sytuacja, w której dochodzi ro rozszczelnienia takiego węża.

Liczy się dokładność zakucia przewodu hydraulicznego

dokładne zakuwanie przewodów hydraulicznychWęże hydrauliczne są swoją budową dostosowane do dużych ciśnień. Wytrzymałość zapewnia tutaj wielowarstwowa budowa takiego węża i wewnętrzne zbrojenie. Najbardziej narażonym na rozszczelnienie miejscem takiego przewodu jest jego końcówka

buy kamagra 100mg

, ponieważ jest ona zakuwana w warsztacie. Węże są docinane na wymiar i zakuwane przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Liczy się tutaj dokładne zakuwanie przewodów hydraulicznych, ponieważ w przypadku niewłaściwego zakucia dojdzie do rozszczelnienia. Dobry zakład zakuwający węże posiada instalację do sprawdzenia swojego zakucia. Wykonuje się to na maszynach ciśnieniowych, do których podłącza się węże i puszcza się przez nie graniczne ciśnienie. Jeśli zakucie będzie dobre, to to ciśnienie nie spowoduje żadnego wycieku. Całość testu odbywa się oczywiście w zamkniętej komorze, w której znajduje się ta maszyna, ponieważ nie zawsze zakucie wychodzi. Gdy jednak przeprowadzimy test, to mamy pewność, że podłączając wąż do maszyny nic się nie stanie i nie będzie wycieku pod wysokim ciśnieniem, który może być niebezpieczny dla osób postronnych.

Zakucie węża powinno także być przeprowadzone na odpowiednich maszynach, które z dużą siłą potrafią zacisnąć końcówkę. Wszelkie maszyny ręczne dostępne na rynku raczej się tutaj nie sprawdzą. Lepszą metodą są prasy hydrauliczne, które równomiernie i z odpowiednio dużą siłą wykonają połączenie końcówki z przewodem hydraulicznym.