Tekstoteka Filozoficzna nr 8 (2019). Kompletne wydanie w formacie pdf do pobrania TUTAJ.

Spis treści

4 Słowo od redakcji.

Ciało i cielesność (artykuły)
6 Urszula M. Mazurczak – Klasyczne i nieklasyczne wyobrażanie ciała w sztuce średniowiecznej – wizualizacja uczuć i  emocji człowieka czy dekonstrukcja ciała?  Pobierz artykuł (pdf) 
20 Paulina Podogrocka – Ciało jako spektakl. Kobiecość w nowych mediach. Pobierz artykuł (pdf)
28 Pamela Szczerbik-Chudy – Ciało w kulturze konsumpcji – doskonały projekt estetyczny? Rekonesans. Pobierz artykuł (pdf)
35 Jakub Walicki – W nieprzychylnym ciele. Pobierz artykuł (pdf)
46 Anna Puzio – Ucieleśnione imaginacje. O Rozmowie z własną nogą Anny Świrszczyńskiej. Pobierz artykuł (pdf)
55 Jacek Kutkiewicz – Debata nad wschodnimi korzeniami filozofii greckiej. Pobierz artykuł (pdf)
66 Leszek Galas – Pojęcia syntezy oraz granicy jako główne elementy Kena Wilbera metateorii rozwoju świadomości. Pobierz artykuł (pdf)

Recenzja
75 Dominika Hamerla – O (nie)kompatybilności teorii ewolucji z wiarą teistyczną. Pobierz artykuł (pdf)

76 Informacje o autorach artykułów.

Tekstoteka Filozoficzna nr 7 (2018). Kompletne wydanie w formacie pdf do pobrania tutaj.

Tekstoteka-Filozoficzna-nr-07-2018Spis treści

4 Słowo od redakcji.

Źródła tożsamości osobowej (artykuły)
7 Adam Grzegorzyca – Transcendentny Niebyt źródłem tożsamości człowieka prymordialnego i teofanicznego w systemie filozoficznym Jana Szkota Eriugeny. Pobierz artykuł (pdf)
16 Przemysław Paleczny – Subiektywne źródło tożsamości osobowej. Pobierz artykuł (pdf)
27 Magdalena Żołud – Pomiędzy wolnością a przymusem. Proces kształtowania własnej tożsamości według narratywistów. Pobierz artykuł (pdf)
37 Rafał Jakiel – Znaczenia tekstu literackiego a role uczestników komunikacji. Pobierz artykuł (pdf)
51 Alicja Neumann – Oryginał pisarza. Pytania o naturę tożsamości i rzeczywistości w wybranych dziełach Nabokova. Pobierz artykuł (pdf)
60 Pamela Szczerbik-Chudy – O modyfikacjach własnego „ja” w przestrzeni nowych mediów. Pobierz artykuł (pdf)
65 Agnieszka Droś – „Jesteśmy zepsuci do ostatnich granic, czyli Mandeville’a niewygodna prawda o nas samych. Pobierz artykuł (pdf)
73 Zdeňka Kalnická – Juraj Kalnický – Journey towards “Her” Identity: Remedios Varo. Pobierz artykuł (pdf)

Recenzje
82 Ingo Elbe, My – i tylko my – jesteśmy narodem. Pobierz artykuł (pdf)
86 Leszek Galas, Negatywna droga do szczęścia jako tajemnicy bycia. Pobierz artykuł (pdf)

91 Informacje o autorach.

Tekstoteka Filozoficzna nr 6 (2017). Kompletne wydanie w formacie pdf do pobrania tutaj.

Tekstoteka-Filozoficzna-nr-06-2017Spis treści

4 Słowo od redakcji

Tożsamość w (prze)budowie (artykuły)
6 Zbyszek Dymarski – Między pojedynczością a wspólnotowością – Johna Locke’a i Charlesa Taylora spojrzenia na „sprawę człowieka” Pobierz artykuł (pdf)
14 Magdalena Żołud – Niepokoje tożsamościowe – problemy budowania własnego „Ja” w czasach późnej nowoczesności Pobierz artykuł (pdf)
26 Katarzyna Myrcik – Tożsamość człowieka współczesnego w ostatnich wierszach Tadeusza Różewicza Pobierz artykuł (pdf)
41 Tomasz Król – Cyberpunkowa (nie)tożsamość Pobierz artykuł (pdf)
51 Filip Stawski, Mateusz Tofilski – Neuronauki – narzędzia współczesnej etyki społecznej? Pobierz artykuł (pdf)
63 Mikołaj Raczyński – Realistyczna utopia praw człowieka Jürgena Habermasa Pobierz artykuł (pdf)
73 Karol Michalski – Przełamanie transcendentalnej świadomości w fenomenologii hermeneutycznej Martina Heideggera Pobierz artykuł (pdf)

80 Adam Grzegorzyca – Jana Szkota Eriugeny koncepcja człowieka doskonałego  Pobierz artykuł (pdf)
92 Joanna Dubiel-Stonoga – Magiczne dwa światy Marca Chagalla. Poszukiwanie „malarskiej poezji” w wybranych obrazach Pobierz artykuł (pdf)

Tłumaczenia
99 Christoph Martin Wieland – Filozofia jako sztuka życia i leczenia duszy Pobierz artykuł (pdf)

Recenzje
103 Leszek Galas – Synteza jako „droga” do świadomości absolutnej Pobierz artykuł (pdf)
107 Iwona Alechnowicz-Skrzypek – Momenty etyczne ludzkich doświadczeń Pobierz artykuł (pdf)

110 Informacje o autorach

Tekstoteka Filozoficzna nr 5 (2016). Kompletne wydanie w formacie pdf do pobrania tutaj.

Tekstoteka-Filozoficzna-nr-05-2016Spis treści

4 Słowo od redakcji
Współczesny człowiek: pielgrzym czy włóczęga (artykuły)
6 Weronika Urban, Naiwne pragnienie bezpieczeństwa w ponowoczesnych realiach. Pobierz artykuł (pdf)
11 Agnieszka Kot, Jedenaście i pól cala ponowoczesnej tożsamości. Pobierz artykuł (pdf)
18 Iwona Alechnowicz-Skrzypek, Filozof – przewodnik. Pobierz artykuł (pdf)
26 Dawid Fijoł, Antropologia filozoficzna Stanislava Grofa wobec problemów
współczesnego człowieka. Pobierz artykuł (pdf)
36 Michał Wróblewski, Ścieżki psychoterapii: Jung, Mindell, Hillman. Indywiduacja jako wędrówka. Pobierz artykuł (pdf)
44 Barbara Klimek, Współczesny bohater-wędrowiec i jego wpływ na czytelnika. Pobierz artykuł (pdf)
51 Łukasz Gomułka, Chaos probabilistyczny według Stanisława Lema jako „ścieżka” pielgrzyma i włóczęgi. Pobierz artykuł (pdf)

Tłumaczenia
59 Reinhard Schulz (Oldenburg), Wiara, nauki przyrodnicze i filozofia.

Recenzje
72 Mirosław Twardowski, O kooperacji wieloaspektowo i interdyscyplinarnie.
78 Iwona Alechnowicz-Skrzypek, Alternatywa dla ateistycznego humanizmu.
81 Robert Szewczyk, Paradoksalna filozofia Sokratesa.
83 Informacje o autorach

Tekstoteka Filozoficzna nr 4 (2015). Kompletne wydanie w formacie pdf do pobrania tutaj.

Tekstoteka-Filozoficzna-nr-04-2015Spis treści

4 Słowo od redakcji

Filozofia jako dyscyplina badawcza: pojęcia, problemy i metody (artykuły)
6 Rafał Jakiel, Kilka uwag o naukowej refleksji wyższego rzędu. Pobierz artykuł (pdf).
14 Zbigniew Paweł Zwoliński, Pojęcie ciała własnego i jego status w Fenomenologii percepcji Merleau-Ponty’ego. Pobierz artykuł (pdf).
23 Dominika Hamerla, Filozoficzne koncepcje światopoglądu religijnego
jako inspiracje dla współczesnych teorii religii. Pobierz artykuł (pdf).
29 Katarzyna Bagrowska, Filozofia w biblistyce. Pobierz artykuł (pdf).
35 Robert Szewczyk, Rola światopoglądu w utrzymaniu zdrowia psychicznego.
Zarys zagadnienia. Artykuł do pobrania. Pobierz artykuł (pdf).
42 Wioletta Psiuk, „A sposób, to wybór filozofii jako biosu, który instalujemy sobie
na zworkach i kabelkach”. Pobierz artykuł (pdf).
51 Magdalena Żołud, Rola wzorców osobowych zaczerpniętych ze sztuki filmowej w kształtowaniu tożsamości jednostki. Pobierz artykuł (pdf).

Tłumaczenia
61 Mary Liston, Zasady prawa Po Drugiej Stronie Lustra, tłum. Beata Ignacek-Kuźnicka
73 Ingo Elbe, Pomiędzy Marksem, marksizmem i marksizmami: sposoby odczytania teorii Marksa, tłum. Wojciech Stasiak

Recenzje
93 Mirosław Twardowski, Filozofia biologii z mikrobami w tle
98 Iwona Alechnowicz-Skrzypek, W obronie mitu
100 Dorota Barcik, Literatura otwarta

Sprawozdania
102 Dorota Barcik, Karty zostały odkryte. Sprawozdanie z konferencji pt. „Filozofia i polityka.
Badania nad Czarnymi zeszytami Martina Heideggera”
104 Informacja o autorach

Tekstoteka Filozoficzna nr 3 (2014). Plik w formacie pdf do pobrania tutaj.

Tekstoteka-Filozoficzna-nr-03-2014Spis treści

4 Słowo od redakcji

Toposy granicy w filozofii, literaturze i sztuce (artykuły)

6 Eugeniusz Sadziński, Nihilistyczny brak umiaru we wszystkim. Pobierz artykuł (pdf).
16 Irena Jokiel, Wtedy zaczął się mój upadek… Egzystencjalne dylematy bohaterów Józefa Conrada
i Alberta Camusa. Pobierz artykuł (pdf).
21 Aleksandra Paluch, Antyutopia i utopia. Granice w powieści Mięso Martina Harníčka. Pobierz artykuł (pdf).
29 Sylwia Góra, Wytyczanie granic między normalnością a nie-normalnością na przykładzie powieści
Stanisława Lema Szpital przemienienia. Pobierz artykuł (pdf).
37 Kathryn Northeast, Tłumacz przekraczający granice w literaturze purnonsensu. Analiza wybranych
przekładów Stanisława Barańczaka. Pobierz artykuł (pdf).
45 Alicja Rybkowska, Granice sztuki – zarys wybranych problemów. Pobierz artykuł (pdf).
50 Małgorzata Andrzejak-Nowara, O przekraczaniu granic we współczesnym polskim teatrze. Pobierz artykuł (pdf).
60 Beata Ignacek-Kuźnicka, Granice pozytywizmu prawniczego. Pobierz artykuł (pdf).
67 Iwona Alechnowicz-Skrzypek, Granice mojego świata. Pobierz artykuł (pdf).

Sprawozdania
76 Sprawozdanie z seminarium naukowego „Neokantyzm w Polsce”
80 Informacje o autorach

Tekstoteka Filozoficzna nr 2 (2013). Plik w formacie pdf do pobrania tutaj.

Tekstoteka-Filozoficzna-nr-02-2013Spis treści

4 Słowo od redakcji

Odnaleźć się w czasie i przestrzeni (artykuły)
5 Michał Janocha, Problem czasu i przestrzeni u Melissosa z Samos. Pobierz artykuł (pdf).
17 Jakub Jernajczyk, Archeologia dyskretnej iluzji ruchu. Pobierz artykuł (pdf).
24 Iwona Alechnowicz-Skrzypek, Czas to rytm. Pobierz artykuł (pdf).
31 Maja Niestrój, Definicja terminu ‚czas‘ w ujęciu Carla Gustava Hempla. Pobierz artykuł (pdf).
36 Agnieszka Losor, Czas i przestrzeń w filmie Róża Wojciecha Smarzowskiego. Pobierz artykuł (pdf).

Tłumaczenia
38 Karl Jaspers, Prawda i nauka, tłum. Iwona Alechnowicz-Skrzypek

Sprawozdania
49 Dominika Hamerla, Sprawozdanie z pobytu w Oldenburgu w ramach programu Erasmus
50 Iwona Alechnowicz-Skrzypek, Dorota Barcik, Nieograniczone dyskusje o granicy.
Sprawozdanie z konferencji pt. „Toposy granicy w filozofii, literaturze i sztuce”
58 Informacje o autorach

Tekstoteka Filozoficzna nr 1 (2012). Plik w formacie pdf do pobrania tutaj.

Tekstoteka-Filozoficzna-nr-01-2012Spis treści

4 Słowo od redakcji

Artykuły
5 Irena Jokiel, Mickiewicz a Boehme. O wierszach Widzenie i Broń mnie przed sobą samym…. Pobierz artykuł (pdf).
19 Danuta Mikeska-Kycia, Czy przeżycie piękna da się zdigitalizować? Sztuka multimedialna a wybrane kategorie estetyki Romana Ingardena. Pobierz artykuł (pdf).
28 Karolina Rożko, Kontrowersje wokół Stirnerowskiej koncepcji wolności. Pobierz artykuł (pdf).
34 Katarzyna Jędruch, Odkobiecony świat. Dyskryminacja, stereotypy i androcentryzm. Pobierz artykuł (pdf).
46 Maciej Raniczkowski, Wartości ekonomiczne i ekologiczne a idea zrównoważonego rozwoju.
Uwagi ogólne. Pobierz artykuł (pdf).
54 Barbara Kmiecik, Inspiration of Baruch Spinoza’s Ethics in the works of Edith Stein. Pobierz artykuł (pdf).

Recenzje
63 Iwona Alechnowicz-Skrzypek, Blask Edyty Stein

Sprawozdania
65 Krzysztof Marcinkowski, Sprawozdanie z pobytu w Ostrawie w ramach programu Erasmus
67 Dorota Barcik, Sprawozdanie z pobytu badawczego w Archiwum Literatury Niemieckiej w Marbach w grudniu 2011 roku
68 Informacje o autorach