Togę określa ustawa adwokacka

Adwokaci oraz sędziowie mają obowiązek noszenia tog. Togi prawnicze są ich obowiązkowym elementem stroju. Warto wiedzieć, że ten rodzaj stroju jest obowiązkiem od 1932 roku. Wtedy w życie weszła ustawa adwokacka, która była obowiązkowa dla całego państwa. Wówczas ustalono, że każdy adwokat oraz sędzia jest zobowiązany do tego, aby podczas rozpraw nosić togi oraz birety.

toga prawniczaToga, zgodnie z zapisami które były zawarte w ustawie była suknią fałdzistą, która wykonana jest z wełnianego czarnego materiału. Takie togi znamy do dzisiaj. To wtedy zapisano także, że toga ma sięgać 25 centymetrów powyżej kostek. Zapis ten dotyczy osób w każdym wzroście. Niezależnie od tego jak wysoki jest adwokat lub sędzia to toga musi być idealnie dopasowana. To wymusza na adwokatach szycie togi na miarę.
Nie mogą kupić jej w sklepie. Pierwotnie była bardzo szeroka. Tak zresztą zostało do dzisiaj. Oczywiście cechą charakterystyczną dla togi są kontrafałdy. Na todze znajduje się siedem kontrafałd z tyłu. Trzy z nich mają znajdować się lewej strony, kolejne trzy z prawej. Kontrafałdy mają także znajdować się na rękawie. Te kontrafałdy na rękawie tworzą bufony. Bardzo ważnym elementem jest także wykończenie stroju. Od samego początku adwokat miał obowiązek ubierania biretu. Jednak musiał ubierać go tylko wtedy kiedy wygłaszał mowę obrończą. Oczywiście dopełnieniem całego stroju jest żabot.
Warto wiedzieć o tym, że z prawa noszenia togi mogą korzystać również aplikanci adwokaccy. Sędziowie, adwokaci oraz prokuratorzy mają już taki właśnie obowiązek. W późniejszym okresie nastąpiły zmiany w strojach adwokackich. W latach pięćdziesiątych minister sprawiedliwości nakazał adwokatom ubierania togi z żabotem w kolorze zielonym. Ma być to kolor ciemnozielony. Wcześniej adwokaci ubierali żaboty w kolorze czarnym.

Po wydaniu tego rozporządzenia wszystko się zmieniło. Taki kolor żabotów obowiązuje ich do dnia dzisiejszego. Żabot musi być noszony z togą. Nie ma tutaj określonego czasu. Jest to także obowiązkowy element stroju adwokata.