Stal odporna na wysokie temperatury

 

Stal znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach. Jest jednym z kilku podstawowych materiałów używanych w budownictwie. Z niej tworzone są stabilne konstrukcje, takie jak hale produkcyjne, magazynowe, czy hale wystawowe. Jest również potrzebna do zbudowania innych obiektów jak zbiorniki, wieże przeładunkowe i wydobywcze, pawilony, słupy i maszty.

Stal kotłowa do specjalnych warunków

21CrMoV5-7Wyróżniamy różne rodzaje i gatunki stali. Kryteriów podziału jest sporo i mogą one brać pod uwagę na przykład skład chemiczny stopu, czy zastosowanie. W składzie stali bardzo ważna jest zawartość węgla. Najczęściej występuje on w postaci perlitu płytkowego, a w szczególnych okolicznościach jako kulki otoczone ziarnami ferrytu. Głównym składnikiem obok węgla jest właśnie żelazo. Inne metale w stopie nadają odmienne właściwości różnym gatunkom stali. Chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan są pożądanymi metalami w stopie. Są jeszcze zanieczyszczenia od których stal nie jest wolna – azot, siarka, tlen, tlenki siarki i fosforu. Ze względu na zastosowanie dzielimy stal na: stal konstrukcyjną (czyli tą znajdującą zastosowanie w budownictwie), stal narzędziową i stal specjalną. Do stali specjalnej zalicza się miedzy innymi 21CrMoV5-7. Jest to tzw. stal kotłowa o właściwościach żarowytrzymałych. Nadaje się do pracy w podwyższonych temperaturach. Wykorzystywana jest do budowy ważnych części maszyn, turbin parowych, wałów śrub, nakrętek.

Stal kotłowa musi sprostać trudnym wyzwaniom. Jest poddawana działaniu bardzo wysokiej temperatury, nawet 600 stopni Celsjusza. W tych temperaturach musi zachować właściwości wytrzymałościowe podobne do tych, jakie osiąga w temperaturze pokojowej. Stal ta najlepiej wytrzymuje w wysokich temperaturach i najdłużej zachowuje dobrą jakość, bez odkształceń.