Rodzaje windykacji

windykacjaTransakcje finansowe pomiędzy dwoma podmiotami niejednokrotnie prowadzą do powstania wierzytelności i długów. jeżeli dłużnik nie spłaca swoich zobowiązań w terminie to po stronie wierzyciela powstaje prawo do sądowego dochodzenia swoich wierzytelności. Droga sądowa jest jednak ostatecznym rozwiązaniem. Zanim wierzyciel zdecyduje się na nią wstąpić powinien upewnić się, czy zostały wykorzystane wszelkie sposoby polubownego załatwienia sprawy i czy możliwe jest dogadanie się z dłużnikiem. Dobrym rozwiązaniem jest np. rozłożenie spłaty zaległości na raty, gdyż trzeba pamiętać o tym, że dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej może potrwać nawet kilka lat i nie zawsze jest skuteczne.

W razie kiedy polubowne załatwienie sprawy nie jest możliwe i dłużnik regularnie uchyla się od zwrotu należności wierzycielowi pozostaje jedynie wstąpienie na drogę sądową. Wygranie procesu sądowego i uzyskanie tytułu egzekucyjnego do danych wierzytelności jest jednak tylko połową drogi do sukcesu. Pozostaje jeszcze windykacja, która w wielu wypadkach okazuje się najtrudniejsza.
Windykacja jest dochodzeniem roszczeń, od osoby, która w nieuprawniony sposób stała się posiadaczem danej rzeczy. Windykacja dzieli się na windykację polubowną i sądową. Polubowna próba spłaty długu może polegać na monitorowaniu dłużnika, dzięki czemu ma się go zmusić do spłaty długu. W razie polubownego załatwienia sprawy strony mogą dojść do porozumienia w taki sposób, że dług zostanie rozłożony na raty i dłużnik będzie spłacał swoje zobowiązanie w sposób systematyczny.
Drugim rodzajem jest windykacja sądowa. Występuje ona wówczas, kiedy po stronie dłużnika nie ma chęci współpracy i nawiązania jakiegokolwiek porozumienia, aby spłacić swoje zobowiązanie. W takim wypadku, po skierowaniu sprawy do sądu uzyskuje się sądowy wyrok a także nakaz zapłaty. Posiadają one klauzulę wykonalności, a co za tym idzie można się z nimi wybrać do komornika i zlecić mu ściągnięcie zobowiązania.

Nie zawsze dłużnik jest wypłacalny. Jeżeli dłużnik nie ma żadnego majątku to nie pomoże nawet komornik. W takim wypadku dobrze sprawdzi się sekutyryzacja, dzięki której można zamienić należności na papiery wartościowe.

Dodaj komentarz