Redakcja

redaktor naczelna
dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek, prof. UO

z-ca redaktor naczelnej
dr Dorota Barcik

sekretarz redakcji
mgr Dominika Hamerla

Rada Naukowa

Adam Grobler (Uniwersytet Opolski)
Irena Jokiel (Uniwersytet Opolski)
Leszek Kleszcz (Uniwersytet Wrocławski)
Andrzej J. Noras (Uniwersytet Śląski)
Reinhard Schulz (Universität Oldenburg)
Karsten Weber (BTU Cottbus-Senftenberg)
Kazimierz Marek Wolsza (Uniwersytet Opolski)

Recenzenci

za rok 2017
dr hab. Leszek Kleszcz, prof. UWr.
ks. prof. dr hab. Kazimierz Marek Wolsza

za rok 2016
dr hab. Leszek Kleszcz, prof. UWr.
dr hab. Henryk Machoń. prof. PO

za rok 2015
dr hab. Przemysław Parszutowicz, prof. IFiS PAN
ks. prof. dr hab. Kazimierz Marek Wolsza

za rok 2014
prof. dr hab. Sabina Kruszyńska
dr hab. Jan Kłos, prof. KUL

za rok 2013
prof. dr hab. Piotr Dehnel
dr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ

za rok 2012
dr hab. Anna Barska, prof. UO
dr hab. Jan Kłos, prof. KUL
dr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ
dr Eugeniusz Sadziński

Polityka Open Access

Czasopismo oferuje dostęp do treści w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Tekstoteka Filozoficzna jest indeksowana w bazach

CEEOL
BazHum
PBN – Polska Bibliografia Naukowa

Wydawca

Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89, 45-040 Opole

Za publikację artykułu w „Tekstotece Filozoficznej” przysługują 2 punkty (ewaluacja MNiSW w 2015 roku – lista B pozycja 1922).

ISSN 2299-8152