Profesjonalnie obsługiwany zus

Wielu przedsiębiorców ma zaległości w opłacaniu składek społecznych, ponieważ są one sporym obciążeniem finansowym, Ich wysokość zależy od ilości zatrudnianych pracowników i wynagrodzenia brutto na jakie podpisali umowę z zakładem pracy. Są one obowiązkowe i uiszczane co miesiąc.

Na czym polega obsługiwanie ZUS-u w Lublinie?

profesjonalna obsługa zus w LublinieJeżeli pracodawca zatrudnia pracowników na umowę o pracę, czy zlecenie, to musi za nich odprowadzać obowiązkowe składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składają się na nie składki społeczne, emerytalne, rentowe i chorobowe. W przypadku dużego zakładu pracy, są one opłacane do piętnastego dnia każdego, kolejnego miesiąca. Profesjonalna obsługa zus w Lublinie polega na całościowym zajmowaniu się sprawami składkowymi, które są wyliczane na podstawie wysokości wynagrodzeń brutto. Znaczenie ma także ilość dni przepracowanych przez danego pracownika w miesiącu rozliczeniowym, jeżeli ma wypłacana pensję za godziny, a nie stałą stawkę. Kiedyś księgowi musieli te wyliczenia robić ręcznie na kalkulatorze zgodnie z przyjętym wzorem, a obecnie mają do dyspozycji specjalne programy księgowe, które po wprowadzeniu kwoty brutto, same wyliczają poszczególne kwoty. W razie jakichkolwiek wątpliwości, pracownicy zatrudnieni w obsłudze klienta ZUS, pomogą nam właściwie ustalić kwotę do zapłaty i wskazać konto na jakie musimy wpłacić pieniądze. W Lublinie biura księgowe reprezentują swoich klientów przed ZUS-em dzięki specjalnym upoważnieniom udzielanym przez obsługiwane firmy.

Cena za usługę kompleksowej obsługi ZUS jest uzależniona od ilości zatrudnionych pracowników, ponieważ poza wyliczeniami składek, biuro musi sporządzić listę płac, którą przekazuje pracodawcy każdego miesiąca. Lubelskie firmy często korzystają z takich usług, bo to wygodne rozwiązanie.