Pożar zagrożeniem zdrowia i życia ludzkiego

Pożar jest jednym z największych zagrożeń, które mogą wystąpić w obiektach użyteczności publicznej. Przepisy międzynarodowe oraz krajowe w jasny sposób określają sposób realizacji ochrony przeciwpożarowej, która ma minimalizować ryzyko wystąpienia podobnych zjawisk. Jeżeli pożar pomimo środków zapobiegawczych wystąpi muszą zostać podjęte odpowiednie czynności, które ograniczą obszar jego działania a także skutki jego wystąpienia.

Sposoby zabezpieczania obiektów budowlanych

bierne zabezpieczenia przeciwpożaroweW tym celu stosowane są bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe, które pozwalają w znacznym stopniu ograniczyć następstwa wystąpienia pożaru. Do biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych można zaliczyć wszelkie bariery konstrukcyjne przewidziane przez projektanta. Do tego grona można zaliczyć elementy konstrukcyjne obiektu, które są często pokryte specjalnymi środkami, które są trudnozapalne. Zabezpieczenia te skupiają się głównie na wytrzymałości konstrukcyjnej obiektu w warunkach pożaru. Warto dodać, że niektóre przegrody stanowią wytyczenia odrębnych stref pożarowych, które mogą być zakwalifikowane do odmiennych klas. W takiej sytuacji dana strefa może być skonstruowana z innych materiałów w zależności od jej charakterystyki. W miejscach, gdzie na co dzień nie przybywają ludzie elementy konstrukcyjne mogą być bowiem wykonane z innych materiałów posiadających inną reakcję na ogień.

Do zabezpieczenia przewodów wentylacyjnych czy tras kablowych są stosowane specjalne płyty ognioodporne, które mają za zadanie chronić te elementy przez określony czas trwania pożaru. Do zabezpieczenia powierzchni stosuje się specjalne natryski, które muszą stanowić przeszkodę dla ognia przez wymagany czas. Wszystkie wyżej wspomniane sposoby realizacji biernych zabezpieczeń pożarowych mają chronić zdrowie i życie ludzkie a także zgromadzone w budynku mienie.