Podnoszenie kwalifikacji poprzez kursy bhp

 

Współczesny rynek pracy wymusza na potencjalnych pracownikach konieczność ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Dzisiaj nikogo nie dziwi starsza osoba na studiach podyplomowych czy różnego rodzaju kursach. Tylko w taki sposób może utrzymać się w pracy.

Co dają nam kursy bhp?

kursy bhp warszawaWraz ze zmianami w obowiązującym systemie prawa, które to miały miejsce zaledwie kilka lat temu na rynku pojawiło się sporo ofert związanych z podnoszeniem kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby, które do momentu zmiany podstawy prawnej wykonywały obowiązki związane z służbą bhp często traciły uzyskane wcześniej uprawnienia, a to z kolei zmuszało ich do podjęcia różnego rodzaju dodatkowych szkoleń a nawet studiów podyplomowych, których ukończenie umożliwiło im dalsze wykonywanie dotychczasowej pracy. Jeśli chodzi o pracę w dziedzinie BHP, to należy pamiętać, że konieczne są albo studia kierunkowe albo studia podyplomowe oraz odpowiedni staż pracy. Jeśli zaś chodzi o pracowników, którzy nie mogą zostać dopuszczeni do żadnej pracy bez odpowiedniego przeszkolenia w dziedzinie bhp to mogą oni uczestniczyć w szkoleniach lub kursach. Szkolenie zobligowany jest zorganizować i opłacić każdy pracodawca, natomiast kursy bhp Warszawa, to usługi, z których może skorzystać każdy na własną rękę jeśli stwierdzi, że chciałby odświeżyć posiadaną już wiedzę bądź dowiedzieć się czegoś więcej w danej dziedzinie.

W życiu codziennym bardzo często te dwa sformułowania: kurs i szkolenie, stosuje się zamiennie – jako synonimy. Oczywiście w sposobie przekazywania wiedzy w obu przypadkach nie ma praktycznie żadnej różnicy, jednak szkolenie zwykle związane jest z zajmowanym obecnie stanowiskiem, a kurs może dotyczyć zupełnie innej dziedziny niż ta wykonywana na co dzień.

Więcej informacji można znaleźć na www.admir.com.pl