Kontrolowanie przepływu różnego rodzaju cieczy

Pomiar przepływu cieczy jest niezbędny w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od branży. Odpowiednie urządzenia muszą sprawdzać się we wszystkich cieczach, które przewodzą prąd elektryczny. Zalicza się do nich wodę, ścieki, kwasy, ługi, osady i szlamy – monitoruje się ich przepływ, napełnianie i dozowanie. Najlepiej wybierać urządzenia samoobsługowe i wymagające nieskomplikowanego montażu.

Przepływomierze do poszczególnych cieczy

wytrzymały przepływomierz ściekówUrządzenia umożliwiające dokonywanie pomiaru przepływów cieszą się powszechnym uznaniem w każdej gałęzi przemysłu. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku cieczy o silnych właściwościach ściernych, z częściami stałymi oraz zawiesinami. Ważny jest ponadto wytrzymały przepływomierz ścieków. Dzieli się je na urządzenia dedykowane instalacjom grawitacyjnym oraz ciśnieniowym. W pierwszym przypadku dobór urządzania jest uzależniony od ilości mierzonej cieczy. Ponadto przy jego użyciu zapewnia się stosowną prędkość przepływu cieczy. Waha się ona od 0, do maksymalnie 10 metrów w przeliczeniu na sekundę. Przepływomierz przeznaczony do instalacji grawitacyjnych sprawdza się między innymi w pomiarach ścieków oczyszczonych, surowych, mieszanin, pulp oraz agresywnych pod względem chemicznym. Do instalacji ciśnieniowych stosuje się urządzenia elektromagnetyczne. Wśród ich zalet znajduje się niski koszt, prosty montaż i dokładność. W obu przypadkach konieczne jest wykonanie z wysokiej jakości materiałów.

Pomiar przepływu różnych cieczy to praktyka stosowana w niemal wszystkich branżach przemysłowych. Sięganie po zaawansowane technologicznie rozwiązania jest powszechnie praktykowane, ponieważ umożliwia rozliczenie rzeczywistej ilości ścieków odprowadzanych z instalacji. W praktyce użytkownicy otrzymują rachunki za rzeczywistą ilość wyprodukowanych ścieków, a nie samą ilość wody zużywaną w procesach technologicznych.