Jeśli chcesz się skontaktować z redakcją Tekstoteki Filozoficznej napisz na adres mailowy:

tekstoteka@outlook.com