Kinezyterapia jako fizjoterapia

Współczesna rehabilitacja to pojęcie niezwykle szerokie. W nim zamyka się inne, nieco węższe, jakim jest fizjoterapia Kraków. Jak wskazuje sama nazwa jest ona terapią opierającą się na działaniach fizycznych. Koncentrują się one w głównej mierze na reaktywności organizmu w wyniku odczuwanych bodźców fizycznych.

We współczesnej fizjoterapii bardzo ważne miejsce zajmuje kinezyterapia. W dużych polskich miastach, jak Kraków, czy Warszawa a także małych miasteczkach metoda ta jest powszechnie wykorzystywana. Dlaczego? Ponieważ została wielokrotnie potwierdzona jej skuteczność.

Na czym to polega?
Jak sugeruje sama nazwa, kinezyterapia opiera się na ruchu. Dlatego też inną nazwą tej terapii jest gimnastyka lecznicza. Bodźcem, który ma pobudzić organizm, jest właśnie ruch. Oczywiście ruch wykonywany w odpowiedni sposób. Bo w nieodpowiedni może on pogłębić niestety chorobę, czy schorzenie.

Podział kinezyterapii
Kinezyterapia obejmuje szereg ćwiczeń, które ogólnie rzecz biorąc podzielić można na miejscowe, koncentrujące się na narządzie, czy części ciała, która wymaga rehabilitacji oraz ogólne, obejmujące swoim zasięgiem także zdrowe części naszego organizmu.

Dla kogo ta metoda?
Odpowiadając na to pytanie, można by pokusić się o stwierdzenie, że właściwie dla każdego. Bo przecież dobrze wiemy, że ruch to zdrowie. Będąc bardziej precyzyjnym, należy powiedzieć, że szczególnie ten rodzaj fizjoterapii zalecany jest osobom, które mają problemy z narządami ruchu, czy bólami kręgosłupa. Pomaga on też skutecznie w rehabilitacji osób po zawale serca czy osób, które doznały udaru. Zalecany jest też w szkołach porodowych, jako forma przygotowania do porodu.

Dodaj komentarz