Kilka słów o balustradach..

Czym jest tak ważny w naszym domu element? Potocznie nazywane zabezpieczenie zarówno schodów, tarasów, balkonów, mostów. Montaż takiego elementu znajduje się zazwyczaj na krawędzi zabezpieczonego elementu, a jednocześnie pełni funkcję ozdobną.

Balustrady balkonowe – z czego są wykonane?

Powszechnie na polskim i zagranicznym rynku istnieje mnóstwo, różnorodnych rozwiązań. W ofertach montażowych możemy z powiedzeniem znaleźć : balustrady pełne, balustrady ze stali nierdzewnej, balustrady szklane, balustrady drewniane, po prostu różne różniste balustrady. Balustrady mogą być pełne (murowane z cegły lub z betonu, najczęściej są one wykończone poręczą, lub parapetem.
Balustrady balkonowe które wykbalustrady balkonoweonane są z elementów pionowych wykonuje się z: drewna, kamienia, betonu, lub nawet metalu ). Balustrada, która posiada w swojej budowie otwory ażurowe, które są zasłonięte w tle ścianką nazywane są powszechnie balustradą ślepą.
Istnieją jednak pewne prawne przepisy, które dotyczą konstruowania balustrad. Ustanowione zostały w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. W tym rozporządzeniu ściśle określono warunki techniczne, które muszą zostać spełnione aby obiekt został dopuszczony do użytku publicznego. Natomiast w dziale VII określone są warunki bezpieczeństwa użytkowania.
Właściwie to co określa rozporządzenie to: balustrady powinny być zamontowane przy schodach lub też podjazdach wtedy, kiedy wysokość balustrady przekracza 50 cm. Tak więc balustrady oraz poręcze muszą być tak zamontowane, aby można było korzystać z nich z obu stron klatki.