Inne zastosowania astronomii

 

Większości osób nauka, jaką jest astronomia wydaje się daleka i nieprzystosowalna do codziennego życia. Okazuje się jednak, że w naszej codzienności możemy wykorzystywać właściwości działania zegara astronomicznego, który potencjalnie dostarcza informacji najczęściej zbytecznych dla osób, które nie są związane z astronomią. Jak to możliwe?

Zastosowanie cyfrowych programatorów astronomicznych

Cyfrowy Programator AstronomicznyUrządzeniem, które znajduje swoje zastosowanie głównie dzięki wykorzystywaniu właściwości charakterystycznych dla zegarów astronomicznych, jest cyfrowy programator astronomiczny. Jest to automatyczne urządzenie, które znajduje swoje skuteczne zastosowanie w systemie automatycznego włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego i iluminacji związanych z podświetlaniem zabytków lub budynków ważniejszych instytucji. Sterowniki tego typu uruchamiają i dezaktywują oświetlenie zgodnie z czasem wschodu i zachodu słońca dla danej lokalizacji (podanych współrzędnych geograficznych) i daty. Oznacza to, że odmiennie od automatów zmierzchowych, nie ma konieczności wystawiania tego typu urządzeń na kontakt z naturalnym oświetleniem. Do ich właściwego funkcjonowania wystarczy właściwe zaprogramowanie z uwzględnieniem poprawności daty i godziny. W przypadku cyfrowych programatorów astronomicznych, bezwarunkowo należy pamiętać o wprowadzeniu właściwych współrzędnych geograficznych miejsca, którego dotyczyć ma sterowanie całym systemem oświetleniowym, który chcemy skoordynować.

Przydatność cyfrowych programatorów astronomicznych szczególnie widoczna jest w miastach, gdzie przy ich pomocy można bez większego problemu zarządzać w całym mieście oświetleniem, zarówno ulicznym, jak i tym związany z nim system wszelkich miejskich iluminacji (sezonowych i stałych).