Tekstoteka Filozoficzna Nr. 1. Die pdf-Datei können Sie hier herunterladen.

Tekstoteka Filozoficzna nr 2 (2013). Die pdf-Datei können Sie hier herunterladen.

Tekstoteka-Filozoficzna-nr-02-2013Spis treści

4 Słowo od redakcji

Odnaleźć się w czasie i przestrzeni (artykuły)
5 Michał Janocha, Problem czasu i przestrzeni u Melissosa z Samos
16 Jakub Jernajczyk, Archeologia dyskretnej iluzji ruchu
22 Iwona Alechnowicz-Skrzypek, Czas to rytm
28 Maja Niestrój, Definicja terminu ‘czas’ w ujęciu Carla Gustava Hempla
32 Agnieszka Losor, Czas i przestrzeń w filmie Róża Wojciecha Smarzowskiego

Tłumaczenia
38 Karl Jaspers, Prawda i nauka, tłum. Iwona Alechnowicz-Skrzypek

Sprawozdania
49 Dominika Hamerla, Sprawozdanie z pobytu w Oldenburgu w ramach programu Erasmus
50 Iwona Alechnowicz-Skrzypek, Dorota Barcik.
Sprawozdanie z konferencji pt. „Toposy granicy w filozofii, literaturze i sztuce”
53 Streszczenia
57 Informacje o autorach.

Tekstoteka Filozoficzna nr 1 (2012). Die pdf-Datei können Sie hier herunterladen.

Spis treści

4 Słowo od redakcji

Artykuły
5 Irena Jokiel, Mickiewicz a Boehme. O wierszach Widzenie i Broń mnie przed sobą samym….
18 Danuta Mikeska-Kycia, Czy przeżycie piękna da się zdigitalizować? Sztuka multimedialna a wybrane kategorie estetyki Romana Ingardena.
26 Karolina Rożko, Kontrowersje wokół Stirnerowskiej koncepcji wolności.
31 Katarzyna Jędruch, Odkobiecony świat. Dyskryminacja, stereotypy i androcentryzm.
42 Maciej Raniczkowski, Wartości ekonomiczne i ekologiczne a idea zrównoważonego rozwoju. Uwagi ogólne.
49 Barbara Kmiecik, Inspiration of Baruch Spinoza’s Ethics in the works of Edith Stein.

Recenzje
57 Iwona Alechnowicz-Skrzypek, Blask Edyty Stein

Sprawozdania
59 Krzysztof Marcinkowski, Sprawozdanie z pobytu w Ostrawie w ramach programu Erasmus.
61 Dorota Barcik, Sprawozdanie z pobytu badawczego w Archiwum Literatury Niemieckiej w Marbach w grudniu 2011 roku.
62 Streszczenia
66 Informacje o autorach.