Dochodzenie odszkodowania z oc rolnika

 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż praca w gospodarstwie rolnym jest trudna i wiąże się z wieloma zagrożeniami. Chwila nieuwagi, czy zagapienie się mogą mieć przykre konsekwencje, z którymi rolnik niekiedy będzie musiał zmagać się do końca życia. Co więcej, zdarzają się sytuacje, że wypadek całkowicie uniemożliwi rolnikowi dalsze wykonywanie obowiązków.

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

odszkodowanie z polisy oc rolnikaWarto więc wiedzieć, jakie możliwości ma rolnik, który został poszkodowany w wypadku w gospodarstwie rolnym. Przede wszystkim może on starać się i uzyskać odszkodowanie z polisy oc rolnika, którą ma zawartą z firmą ubezpieczeniową. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Jego celem jest zapewnienie odszkodowania osobom, które poniosły szkodę powstałą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa. Chroni ono również samego rolnika, gdyż to właśnie ubezpieczyciel zrekompensuje poszkodowanemu poniesione przez niego straty, a także utracone korzyści. Z tego też powodu posiadanie ubezpieczenia jest bardzo przydatne. Nie można bowiem z góry wykluczyć sytuacji, gdy w przypadku dużej szkody rolnik nie byłby w stanie sam pokryć doznanych strat. Aby uzyskać odszkodowanie z polisy oc rolnika, powinien on zwrócić się z wnioskiem do firmy ubezpieczeniowej o jego wypłatę. Rolnicy często mogą mieć problemy ze złożeniem zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi i dostarczeniem odpowiedniej dokumentacji. Obecnie nie jest to żadnym problemem, gdyż na rynku istnieje bardzo wiele kancelarii odszkodowawczych, które pomogą zebrać dokumenty niezbędne do uzyskania odszkodowania. Należy bowiem pamiętać, że wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie procentowego uszczerbku na zdrowiu w przypadku szkód osobowych lub kosztorysu w zakresie szkód majątkowych przygotowanego przez rzeczoznawcę.

Głównym celem świadczenia, jakim jest odszkodowanie z oc rolnika jest zapewnienie rekompensaty w postaci odszkodowania osobom, które poniosą szkodę w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie to chroni więc osoby poszkodowane w wypadkach rolniczych, jednocześnie chroniąc interesy rolnika, gdyż w razie zaistnienia wypadku w jego gospodarstwie, to ubezpieczyciel, a nie sam rolnik zrekompensuje poszkodowanemu poniesione straty.