Czy utylizacja odpadów spożywczych jest legalna?

Przeciętny Polak produkuje około 350 kilogramów odpadów w ciągu całego roku. To nie jest najgorszy wynik w skali światowej. W skład tych odpadów wchodzą także odpady spożywcze. Są to na przykład przeterminowane produkty, pozostałości gastronomiczne, poprodukcyjne i wycofane z obiegu partie produktów spożywczych.

Jak wygląda utylizacja odpadów spożywczych, legalna?

legalna utylizacja odpadów spożywczychNa samym początku warto zauważyć, że w świetle obowiązujących w Polsce przepisów odpowiedzialność, co do utylizacji takich produktów, spoczywa na każdym przedsiębiorcy, który jest zaangażowany w łańcuch jego produkcji lub dystrybucji. Przepisów muszą przestrzegać zarówno firmy produkcyjne, oraz zajmujące się dystrybucją i handlem produktami spożywczymi. Normy utylizacyjne dotyczą także zakładów gastronomicznych, kawiarni, pubów, restauracji czy barów szybkiej obsługi. Prawnie uregulowane są też obowiązki ferm drobiu, zakładów produkcji mięsa i wędlin w związku z utylizacją powstających tam odpadów. Legalna utylizacja odpadów spożywczych powstałe odpady dzieli się na grupy oznaczające ich pochodzenie. Dokumentem, który potwierdza zgodne z prawem pozbycie się odpadów, jest karta przekazania odpadów, gdzie między innymi zawarte są informacje dotyczące podmiotu przekazującego odpady, odbierającego je i przejmującego. Karta ta najczęściej sporządzana jest przez firmę, która odpady odbiera.

Podmiot przekazujący odpady musi sprawdzić zgodność wypełnionej karty ze stanem rzeczywistym i złożyć na niej podpis przedstawiciela firmy, by dokument stał się ważny. W przypadku utylizacji odpadów z zawartością białka zwierzęcego pojawia się kolejny formularz — dokument handlowy towarzyszący przewozowi ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i wypełnia się go na podobnej zasadzie.