Bezpieczeństwo pracy zapewnione dzięki przeglądom regałowym

Bezpieczeństwo pracy jest niezwykle ważne. Tym samym trzeba dołożyć wszelkich starań, aby miejsce pracy reprezentowało odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Wiąże się to także z wykonywaniem określonych przeglądów dotyczących infrastruktury. Regały magazynowe są szczególnie istotne. Od stanu tych konstrukcji zależy bezpieczeństwo przechowania towarów, a tym samym bezpieczeństwo pracy w magazynie.

Znaczenie dobrze wykonanego przeglądu regałów

przegląd regałów półkowychStan konstrukcji regałowych określany jest podczas rutynowych i okresowych przeglądów. Pozwalają one na utrzymanie infrastruktury magazynowej w dobrym stanie. To dzięki nim udaje się w pory, jeszcze przed wystąpieniem wypadku, odpowiednio zareagować na zużycie eksploatacyjne tych konstrukcji. Przegląd regałów półkowych wykonywany jest przez specjalistów. Swoją pracę rozpoczynają oni od zapoznania się z dokumentacją dotyczącą regałów. Na jej podstawie sprawdzane są najważniejsze cechy tych konstrukcji. Następnie kontroler przechodzi do sprawdzenia konstrukcji w terenie. Kontroli podlega sposób ich użytkowania. Jednocześnie dokładnie oglądane są ich poszczególne elementy. W przypadku wypatrzenia jakichkolwiek uszkodzeń, baź odstępstw w od normalnego stanu, kontroler inicjuje dane działania zapobiegające wypadkowi. Wszystkie zostają one skrupulatnie spisane w dokumentacji z przeglądu. Stanowi ona podstawę do kolejnej kontroli. W pierwszej kolejności będą bowiem sprawdzone naprawy stanu regałów z poprzedniego przeglądu.

Stany konstrukcji regałowych muszą być bez zarzutu. Tylko wówczas można mówić o bezpiecznym magazynie, w którym zarówno pracownikom, jak i towarom nie grożą żadne niebezpieczeństwa. Wszystkie odstępstwa od właściwego stanu ma wskazać przegląd regałów, który powinien być wykonywany okresowo. Pozwala on w porę zareagować na niepokojące zmiany w tych konstrukcjach.