Filozofia jest dla nas dyscypliną żywą i inspirującą. Chcemy z nią docierać poza wyznaczone jej instytucjonalne ramy. Dlatego stworzyłyśmy „Tekstotekę Filozoficzną” – czasopismo naukowe wydawane w formie elektronicznej. stanowiące jego rozszerzenie. Nasze czasopismo otwarte jest dla ludzi młodych, którzy rozpoczynają dopiero swoją przygodę z filozofią – doktorantów i studentów wyższych lat – terminatorów filozofii. Jednak mistrzowie tej dyscypliny naukowej są również mile widziani. Sądzimy, że wymiana myśli sprzyja rozwojowi a wszelkie jej ograniczanie go hamuje.

Uzupełnieniem „Tekstoteki Filozoficznej” jest niniejsza strona internetowa. W zakładce „Numery” znajdują się wydane dotychczas numery czasopisma, w „Krótkich formach” prezentujemy eseje filozoficzne niepoddawane procedurze recenzyjnej, w „Wydarzeniach” informacje o imprezach filozoficznych, recenzje filmów, sztuk teatralnych i wystaw plastycznych o tematyce związanej z filozofią.

Iwona Alechnowicz-Skrzypek
Dorota Barcik